Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:57
-00:38:22
+00:35:16
5083 1588
K30 : 650
210 / 255
-00:27:33
+00:29:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii