Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:50
-00:34:25
+00:43:57
6007 1282
235 / 256
-00:34:25
+00:35:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii