Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:03
-00:42:16
+00:31:22
4396 1210
K20 : 305
135 / 179
-00:21:34
+00:29:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii