Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:04:58
-00:38:21
+00:35:17
5085 1590
K30 : 652
1
211 / 244
-00:24:00
+00:31:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii