Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:27
-00:21:12
+00:50:15
4429 1502
K40 : 310
168 / 173
-00:05:18
+00:42:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii