Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:58
-00:43:17
+00:35:05
4877 793
95 / 126
-00:32:48
+00:25:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii