Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:10
-00:35:09
+00:38:29
5512 1851
K20 : 451
113 / 131
-00:11:33
+00:28:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii