Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:17
-00:36:02
+00:37:36
5393 1771
K30 : 722
231 / 250
-00:15:14
+00:37:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii