Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:43:32
-01:04:43
+00:13:39
198 15 1
8 / 256
-01:04:43
+00:05:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii