Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:12
-00:38:07
+00:35:31
5124 1613
K30 : 662
211 / 255
-00:27:18
+00:29:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii