Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:12
-00:37:07
+00:36:31
5263 1698
K30 : 691
222 / 259
-00:19:16
+00:31:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii