Justyna Kadzikieiwcz

Link4 TU S.A. / Link4 TU S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:49:19
-00:54:00
+00:19:38
1325 149
K30 : 62
1 1
64 / 273
-00:32:19
+00:15:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii