Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:25
-00:42:54
+00:30:44
4269 1149
K20 : 291
81 / 131
-00:19:18
+00:20:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii