Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:10
-00:43:09
+00:30:29
4220 1120
K30 : 456
174 / 259
-00:25:18
+00:25:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii