Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:00
-00:48:15
+00:30:07
3904 3413
79 / 136
-00:26:47
+00:20:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii