Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:44
-00:41:35
+00:32:03
4530 1292
K30 : 514
146 / 212
-00:26:18
+00:28:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii