Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:48:14
-01:00:01
+00:18:21
757 713
21 / 126
-00:49:32
+00:08:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii