Katarzyna Szewczyk

Bractwo Biegowe BGK / BGK
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:58:54
-00:44:25
+00:29:13
3896 976
K30 : 395
6 17
158 / 232
-00:34:22
+00:23:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii