Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:22
-00:37:57
+00:35:41
5147 3522
M20 : 628
105 / 131
-00:14:21
+00:25:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii