Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:56
-00:32:23
+00:41:15
5728 1989
K50 : 115
40 / 45
-00:11:37
+00:26:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii