Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:15:19
-00:28:00
+00:45:38
5950 2130
K30 : 849
1022
261 / 277
-00:28:00
+00:45:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii