Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:04
-00:30:30
+00:46:27
8190 2008
300 / 309
-00:15:45
+00:40:33
01:03:49
-00:44:26
+00:33:56
4679 727
194 / 260
-00:25:17
+00:25:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii