Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:58
-00:43:17
+00:35:05
4875 4083
184 / 256
-00:43:17
+00:27:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii