Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:18:04
-56:27:01
+00:38:55
662 373
M30 : 160
24 / 31
-01:30:24
+00:33:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii