Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:39
-00:39:40
+00:33:58
4898 1486
K30 : 601
194 / 244
-00:25:19
+00:30:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii