Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:09
-00:42:10
+00:31:28
4414 1220
K30 : 490
193 / 250
-00:21:22
+00:31:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii