Beata Zając

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:02:39
-00:40:40
+00:32:58
4715 1392
K20 : 352
699 409
140 / 180
-00:37:43
+00:32:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii