Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:13
-00:38:06
+00:35:32
5126 1615
K30 : 664
173 / 212
-00:22:49
+00:31:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii