Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:29:34
-00:13:45
+00:59:53
6157 2267
K30 : 898
190 / 191
+00:53:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii