Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:13
-00:37:06
+00:36:32
5268 1702
K30 : 692
251 / 273
-00:15:25
+00:32:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii