Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:10
-00:38:09
+00:35:29
5119 1608
K30 : 658
178 / 210
-00:23:40
+00:26:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii