Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:07:09
-00:36:10
+00:37:28
5375 1763
K30 : 718
1
221 / 244
-00:21:49
+00:34:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii