Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:08
-00:37:11
+00:36:27
5248 1688
K20 : 410
152 / 179
-00:16:29
+00:34:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii