Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:13
-00:33:06
+00:40:32
5678 1955
K30 : 784
232 / 255
-00:22:17
+00:34:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii