Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:35
-00:38:04
+00:33:23
3359 877
K35 : 170
152 / 204
-00:22:22
+00:29:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii