Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:28
-00:23:51
+00:49:47
6078 2213
K30 : 877
252 / 255
-00:13:02
+00:44:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii