Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:56
-00:39:19
+00:39:03
5483 1033
227 / 260
-00:28:30
+00:34:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii