Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:10
-00:37:09
+00:36:29
5252 1691
K30 : 687
197 / 232
-00:27:06
+00:30:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii