Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:44
-00:35:35
+00:38:03
5453 1808
K20 : 441
159 / 180
-00:32:38
+00:37:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii