Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:50
-00:39:29
+00:34:09
4928 1502
K30 : 607
191 / 232
-00:29:26
+00:28:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii