Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:18
-00:33:01
+00:40:37
5685 1961
K30 : 787
173 / 191
-00:19:16
+00:34:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii