Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:20:08
-00:28:07
+00:50:15
6369 4880
254 / 260
-00:17:18
+00:45:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii