Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:49
-00:31:35
+00:33:18
2991 839
K45 : 124
109 / 135
-00:17:09
+00:26:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii