Mirosława Cichecka

Przedszkole 3
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:11:15
-00:32:04
+00:41:34
5751 2004
K50 : 117
1
23 / 23
+00:27:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii