Anna Witkowska

Vege Runners / ACCENTURE
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:59:44
-00:43:35
+00:30:03
4107 1075
K20 : 272
23 5
114 / 180
-00:40:38
+00:29:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii