Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:50
-00:35:29
+00:38:09
5468 1818
K30 : 739
225 / 244
-00:21:08
+00:34:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii