Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:42
-01:01:33
+00:16:49
492 467
26 / 260
-00:50:44
+00:11:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii