Martyna Gocek

Bachusy / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:01:39
-00:41:40
+00:31:58
4515 1283
K20 : 325
657 2
22 / 31
-00:21:16
+00:19:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii