Aleksandra Kaczmarek

RUN IBDiM / Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:06:54
-00:34:45
+00:36:42
3720 1068
K35 : 209
2 5
171 / 204
-00:19:03
+00:32:22
00:59:01
-00:44:18
+00:29:20
3921 990
K30 : 405
1 1
183 / 273
-00:22:37
+00:25:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii