Aleksander Gil

Bachusy / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:46
-00:37:33
+00:36:05
5207 3543
M20 : 632
814 3
153 / 180
-00:34:36
+00:35:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii